Onze huisregels

Om evenementen en activiteiten in ons dorp ( Muiderberg ) zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementen of activiteiten op één van onze locaties gaat de bezoeker automatisch akkoord met onze deze huisregels.

1.TOEGANG.

De toegang op elke evenement en activiteit is gratis. Iedere bezoeker die het evenement of activiteit betreedt is geheel op eigen risico.

2. DRUGSBELEID.

Stichting Muiderbergse Feesten organiseert evenementen en activiteiten waar drugs verboden is.

Het is verboden tijdens het evenement drugs te gebruiken / bezitten en te verhandelen, bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

3. ALCOHOL.

Op elk evenement of activiteit is er gelegenheid om ( alcoholische ) drank te kopen. Meegenomen drank ( eigen drank ) wordt niet toegestaan op onze evenementen of activiteiten, indien dit wel wordt geconstateerd zal u hierop gewezen worden en eventueel verwijderd worden van onze evenementen of activiteiten.

Wij kunnen als organisatie niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruik van alcoholische dranken en alles wat daar uit voort vloeit.

4. ALCOHOL MINDERJARIGEN.

In twijfel zullen wij te allen tijd en aarde legitimatie vragen van de bezoeker.

5. OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van de vrijwilligers van Stichting Muiderbergse Feesten dienen direct opgevolgd te worden.

6.  HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN.

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk en fakkels.

Neem bij twijfel contact op met Stichting Muiderbergse Feesten

7.  HANDEL EN VERKOOP

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

8. UITZONDERING.

Koninginnedag is een dag waar vrije handel en verkoop is toegestaan, wel moet debezoeker bewust van zijn dat wij gebaat zijn bij inkomsten op zulke dagen.

9. PROMOTIONELE ACTVITEITEN

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

10. DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen.
De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement of activiteit.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en diefstal in wat voor vorm dan ook, die ontstaat aan eigendommen van een bezoeker ( s ) tijdens de evenementen of activiteiten die Stichting Muiderbergse Feesten organiseert.
Alles wat een bezoeker meeneemt is op zijn eigen verantwoordelijkheid.

11. TOILETTEN.

De organisatie biedt de bezoekers de gelegenheid aan om naar een toilet te kunnen. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker hierop gewezen worden en in het ergste geval van het evenement of activiteit worden verwijderd.

 12. VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen.
Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement activiteit mee te nemen.

13. PARKEREN / RIJWIELSTALLING

Fietsen moeten langs de kanten geparkeerd worden.
Voertuigen dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaatsen of op de parkeerplekken die aangegeven zijn op de straat.

Indien hier niet aangehouden wordt houdt de organisatie het recht om de geplaatste fiets of voertuig te verwijderen.
Kan een voertuig niet verwijdert worden zullen wij de politie inschakelen.

14. SAMENWERKING.

Wij als organisatie doen dit geheel vrijwillig en hebben natuurlijk ook u nodig om samen te werken aan een veilig, gezond en welzijn op één van onze activiteiten of evenementen na te leven.

15. GELUIDSNIVEAU.

Op de evenementen of activiteitenterrein zal soms harde muziek worden geproduceerd.
De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.
De organisatie adviseert als de bezoeker er last van heeft om oordopen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

16. PROGRAMMA.

Het programma is onder voorbehoud.
De organisatie heeft ten alle tijden het recht het programma te wijzigen of aan te passen.

17. ROKEN.

In alle tenten van de horeca en in alle toiletcabines of andere gesloten inrichtingen op het activiteiten of evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod.
Op het activiteiten of evenementen terrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Voor de bezoekers die roken, graag de sigaretten in de juiste en gepaste wijzen te deponeren in de afvalbakken.

18. EIGEN RISICO.

Betreding van de activiteiten of evenemententerrein geschiedt op geheel eigen risico. Stichting Muiderbergse Feesten dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

19. AFVAL.

Alle soorten afval moeten gedeponeerd worden in de aanwezige afvalbakken of containers.
( Denk aan je omgeving en milieu )

20. OVERIGE SITUATIES.

In situaties waar de huisregels van Stichting Muiderbergse Feesten niet in voorzien is. Kunnen wij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden door bezoeker / horeca / ingehuurde bedrijven / vrijwilliger.

21. RECHT.
Stichting Muiderbergse Feesten houdt te allen tijden het recht om de huisregels aan te passen.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.

Namens het Bestuur.
Stichting Muiderbergse Feesten.